KOSZTORYSY BUDOWLANE

Oferuję usługi w zakresie kosztorysowania robót budowlano-instalacyjnych. Kosztorysowaniem zajmuję się od blisko 20 lat. Pracując w jednostkach administracji samorządowej przez kilka lat wykonywałem głównie kosztorysy inwestorskie. W tym czasie nawiązałem współpracę z wieloma firmami budowlanymi, dla których do dziś wykonuję kosztorysy ofertowe i powykonawcze. Moimi klientami są również osoby prywatne budujące lub remontujące budynki mieszkalne.
Oferuję wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych zgodnie z art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej również przeglądem budowlanym
Dla inwestora wartość określona w kosztorysie oznacza przewidywany koszt realizacji inwestycji, a dla przedsiębiorstwa budowlanego - cenę za jaką będzie skłonny wykonać obiekt budowlany lub robotę. Kosztorys jest również podstawą określenia odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz niezbędnym elementem uzyskania dotacji unijnych. Kosztorysy wykonujemy za pomocą programu ZUZIA.
  Właściciel budynku jest zobowiązany do jego okresowej kontroli:
  Rodzaje wykonywanych kosztorysów:
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Kosztorysy ofertowe
 • Kosztorysy powykonawcze
 • Uproszczone zestawienie stanu zaawansowania robót
  Kosztorysy wykonywane są w oparciu o:
 • przedmiary dostarczone w formie drukowanej lub elektronicznej,
 • dokumentację techniczną,
 • sporządzony na budowie obmiar robót
  Realizując inwestycję z kosztorysem:
 • Sprawdzisz koszty budowy, z podziałem na poszczególne elementy robót.
 • Pomoże ci w szybkim uzyskaniu precyzyjnych ofert od kilku wykonawców.
 • Poznasz spis i kolejność wykonania wszystkich prac budowlanych.
 • Łatwo zmodyfikujesz ceny materiałów budowlanych i wykończeniowych.
 • Pozwoli komfortowo rozliczyć się z wykonawcą.

Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kosztorysy budowlane | Rzeczoznawca budowlany | Nadzór budowlany | Uprawnienia | Kontakt | create by jubit