NADZÓR BUDOWLANY

Oferuję usługi pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowo-mostowej.

Od kilkunastu lat posiadam uprawnienia budowlane w tym zakresie. W tym czasie nadzorowałem budowy i remonty kilkudziesięciu obiektów kubaturowych oraz inżynierskich tj.:
  • szkoły
  • sale gimnastyczne
  • budynki administracyjne i komunalne
  • domy jednorodzinne
  • boiska
  • drogi krajowe, powiatowe i gminne, chodniki
  • itp
Zdobyte doświadczenie pozwala mi rozwiązywać pojawiające się w czasie budowy problemy techniczne, oraz skutecznie kontrolować jakość prowadzonych robót.

Przykładowe nadzorowane inwestycje:

Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kosztorysy budowlane | Rzeczoznawca budowlany | Nadzór budowlany | Uprawnienia | Kontakt | create by jubit