OPINIE, EKSPERTYZY

Posiadam uprawnienia RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO nadane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, które potwierdzają wieloletnie doświadczenie zdobyte w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. Oferuję sporządzenie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych, dotyczących całych budynków, obiektów budowlanych lub ich części. Przeprowadzam również kontrole techniczne i oceny jakości oraz prawidłowości wykonywanych robót.

    Ekspertyzy budowlane lub opinie są sporządzane zazwyczaj przy:
  • wątpliwościach co do stanu technicznego budynku lub budowli i bezpieczeństwa ich użytkowania
  • dopuszczeniu budynków do użytkowania po zdarzeniach losowych tj. pożar
  • ocenie jakości oraz prawidłowości wykonywanych robót budowlanych


Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kosztorysy budowlane | Rzeczoznawca budowlany | Nadzór budowlany | Uprawnienia | Kontakt | create by jubit