UPRAWNIENIA:
  • Uprawnienia zawodowe nr 4814 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury (PDF)
  • Certyfikat nr 459/2011 uprawniający do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych wydany przez Związek Banków Polskich oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PDF)
  • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie szacowania nieruchomości, budownictwa i kosztorysowania
  • Uprawnienia budowlane nr 11/99 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowo-mostowej (PDF)
  • Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
  • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego nr RZE/X/0017/17 nadane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PDF)
    CZŁONKOSTWO:
  • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kosztorysy budowlane | Rzeczoznawca budowlany | Nadzór budowlany | Uprawnienia | Kontakt | create by jubit